สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
นางอรนุช ปิติสุข
ผอ.กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มคุรุสภาจังหวัด
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
   
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
1 การสมัครใช้งานระบบ Ksp - School โดย     
2 คู่มือการใช้งาน Ksp - School โดย     
3 การสมัครใช้งานระบบ KSP Self-Service โดย     
4 ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP Self-Service โดย     
5 ขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP Self-Service โดย     
6 ขั้นตอนการขอใบแทนใบอนุญาตผ่านระบบ KSP Self-Service โดย     
7 การตรวจสอบข้อมูลในระบบ KSP Self-Service โดย     
8 คำแนะนำการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดย     
9 คำแนะนำการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ปรับปรุง) โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง  กลุ่มคุรุสภาจังหวัด 
10 คู่มือการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ ผ่านระบบ Ksp Self - service โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง  กลุ่มคุรุสภาจังหวัด 
11 คู่มือการใช้งานสำหรับสถานศึกษาระบบบริการสถานศึกษา (Ksp School) โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง  กลุ่มคุรุสภาจังหวัด 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 3 คน สถิติวันนี้ 125 คน สถิติเดือนนี้ 6773 คน สถิติปีนี้ 111868 คน สถิติทั้งหมด 245691 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort