สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
   
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
การขับเคลื่อนโครงการIFTE
โดย  นางเรณู สุชีวพลานนท์  เข้าชม 230 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โครงการIFTE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย  นางเรณู สุชีวพลานนท์  เข้าชม 389 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practices) ปฐมวัย ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โดย  นางสาวจิตรา เผือกสวัสดิ์  เข้าชม 462 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนระดับจังหวัดในการคัดเลือกนวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โครงการIFTE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย  นางเรณู สุชีวพลานนท์  เข้าชม 586 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โครงการIFTE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย  นางเรณู สุชีวพลานนท์  เข้าชม 540 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practices) ปฐมวัยระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2565
โดย  นางสาวจิตรา เผือกสวัสดิ์  เข้าชม 533 ครั้ง
นิเทศบูรณาการ
โดย  นางธัญญลักษณ์ ศรีสมานุวัตร  เข้าชม 523 ครั้ง
 ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด
สวดมนต์ถวายแด่ร.10 สมเด็จพระพันปีหลวง พระราชินีและพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์
เข้าชม 114 ครั้ง
การตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม
เข้าชม 205 ครั้ง
รายงานผลการคัดเลือกผลงานโครงการIFTE
โดย นางเรณู สุชีวพลานนท์
เข้าชม 180 ครั้ง
คัดเลือกBP ความเป็นพลเมืองดีระดับจังหวัด
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์
เข้าชม 225 ครั้ง
นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม
เข้าชม 206 ครั้ง
นิเทศ ติดตาม พัฒนานวัตกรรมการนิเทศสู่ความเป็นเลิศ เพื่อการต่อยอดขยายผล ณ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
โดย นางสาวจิตรา เผือกสวัสดิ์
เข้าชม 216 ครั้ง
อบรมครูและผู้ปกครองปฐมวัยเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้สหรับครููและผูปกครองยุคใหม่ ด้วยระบบออนไลน์
โดย นางสาวจิตรา เผือกสวัสดิ์
เข้าชม 210 ครั้ง
อบรมปฐมวัยเพื่อส่งเสริมการจัดทำนวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรูผ้านระบบออนไลน์
โดย นางสาวจิตรา เผือกสวัสดิ์
เข้าชม 220 ครั้ง
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 8 คน สถิติวันนี้ 1038 คน สถิติเดือนนี้ 12470 คน สถิติปีนี้ 79985 คน สถิติทั้งหมด 220308 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com