สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นางกฤษณา ธนอารักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
คู่มือประชาชน
ข้อมูลสารสนเทศ
ขอเรียนต่อ กศน
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
งานหลักฐานทางการศึกษา
ขอเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร
ติดต่อกลุ่ม
งานเปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
   
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
 ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด
ขอใช้อาคารเรียน ขอเพิ่มความจุนักเรียน และเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
โดย นางสาววรรณพร ผ่องผิว
เข้าชม 212 ครั้ง
ขอใช้อาคารเรียน ขอเพิ่มความจุนักเรียน และเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
โดย นางสาววรรณพร ผ่องผิว
เข้าชม 176 ครั้ง
ตรวจพิจารณาความพร้อม ความเหมาะสมในการอนุญาตให้จัดตั้ง โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา
โดย นางสาววรรณพร ผ่องผิว
เข้าชม 240 ครั้ง
การตรวจพิจารณาความพร้อม ความเหมาะสม ในการขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ประเภทศิลปะและกีฬา
โดย นางสาววรรณพร ผ่องผิว
เข้าชม 221 ครั้ง
ประชุมหารือ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานตามนโยบายพื้นที่นวัตกรรม
โดย นางสาววรรณพร ผ่องผิว
เข้าชม 209 ครั้ง
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 9 คน สถิติวันนี้ 1033 คน สถิติเดือนนี้ 12465 คน สถิติปีนี้ 79980 คน สถิติทั้งหมด 220303 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com