สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
ข้อมูลเด็กซ้ำซ้อน
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฎิบัติราชการ (ฉบับใช้เงิน)
รายงานผลการดำเนินงาน
งบประมาณ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 )
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
   
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 

แบบขอรับบริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เล่มข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปีการศึกษา 256
5

      enlightenedตารางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565yes

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 256
5

 

 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2565

 

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2564

      enlightenedตารางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564yes

 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562

 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561

 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2560

   

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของภาค 5

สารสนเทศด้านการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ข้อมูลและสารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษา  ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ชุมพร พัทลุง นครศรีธรรมราช
)

 

ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 8 คน สถิติวันนี้ 1040 คน สถิติเดือนนี้ 12472 คน สถิติปีนี้ 79987 คน สถิติทั้งหมด 220310 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com