สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
ข้อมูลเด็กซ้ำซ้อน
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฎิบัติราชการ (ฉบับใช้เงิน)
รายงานผลการดำเนินงาน
งบประมาณ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
   
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 

mailแบบขอรับบริการข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2560

 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561

 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2563

      enlightenedตารางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563yes

 

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2564

      enlightenedตารางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564yes

 

heartแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการใช้บริการสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562

 

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของภาค 5

 สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ชุมพร พัทลุง นครศรีธรรมราช
)

 ข้อมูลและสารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษา  ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สารสนเทศด้านการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564yes

 

ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort