สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
นางอรนุช ปิติสุข
ผอ.กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มคุรุสภาจังหวัด
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
   
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
วารสารคุรุสภาวิทยาจารย์
โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง  เข้าชม 2 ครั้ง
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ให้แก่ครุอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๐ ที่ไม่ได้ไปเข้าเฝ้าฯ
โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง  เข้าชม 16 ครั้ง
การยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Ksp school
โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง  เข้าชม 14 ครั้ง
การยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563
โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง  เข้าชม 21 ครั้ง
การหยุดให้บริการชั่วคราว ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง  เข้าชม 43 ครั้ง
ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล หนี่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๔
โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง  เข้าชม 39 ครั้ง
ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๓
โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง  เข้าชม 26 ครั้ง
 ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด
วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563
โดย 
เข้าชม 1877 ครั้ง
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com