สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
นางอรนุช ปิติสุข
ผอ.กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มคุรุสภาจังหวัด
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
   
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 

1. ข้อมูลสถิติการให้บริการงานตามภารกิจของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2563

2. สรุปข้อมูลการให้บริการงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา

4. ข้อมูลครูที่ได้รับการยกย่อง พ.ศ. 2561 - 2562

    - รางวัลครูผู้สอนดีเด่น

    - รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น

    - รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น

    - รางวัลคุรุสดุดี

    - รางวัลคุรุสภา

    - รางวัลครูอาวุโส

    - หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort