สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นางกฤษณา ธนอารักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
คู่มือประชาชน
ข้อมูลสารสนเทศ
ขอเรียนต่อ กศน
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
งานหลักฐานทางการศึกษา
ขอเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร
ติดต่อกลุ่ม
งานเปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
   
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
 ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด
dj
โดย  นางศิริพร นครพัฒน์
เข้าชม 129 ครั้ง
ขอใช้อาคารเรียน ขอเพิ่มความจุนักเรียน และเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
โดย นางสาววรรณพร ผ่องผิว
เข้าชม 270 ครั้ง
ขอใช้อาคารเรียน ขอเพิ่มความจุนักเรียน และเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
โดย นางสาววรรณพร ผ่องผิว
เข้าชม 233 ครั้ง
ตรวจพิจารณาความพร้อม ความเหมาะสมในการอนุญาตให้จัดตั้ง โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา
โดย นางสาววรรณพร ผ่องผิว
เข้าชม 297 ครั้ง
การตรวจพิจารณาความพร้อม ความเหมาะสม ในการขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ประเภทศิลปะและกีฬา
โดย นางสาววรรณพร ผ่องผิว
เข้าชม 282 ครั้ง
ประชุมหารือ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานตามนโยบายพื้นที่นวัตกรรม
โดย นางสาววรรณพร ผ่องผิว
เข้าชม 269 ครั้ง
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 156 คน สถิติเดือนนี้ 2713 คน สถิติปีนี้ 99842 คน สถิติทั้งหมด 240165 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort