Ufabet บาคาร่า สล็อต สล็อต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
ข้อมูลเด็กซ้ำซ้อน
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฎิบัติราชการ (ฉบับใช้เงิน)
รายงานผลการดำเนินงาน
งบประมาณ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 )
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
   
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
ประชุมร่วมระหว่าง "คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา" และ "คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์"
โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  เข้าชม 229 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 6/2565
โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  เข้าชม 356 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 3/2565
โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  เข้าชม 276 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)
โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  เข้าชม 316 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2566 - 2570)
โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  เข้าชม 396 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อวางแผนและจัดทำกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2566 - 2570)
โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  เข้าชม 415 ครั้ง
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร)
โดย  นางสาวรสุ รุ่มจิตร  เข้าชม 512 ครั้ง
 ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผ่านกลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์
เข้าชม 710 ครั้ง
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์
เข้าชม 577 ครั้ง
การประชุม และดำเนินการพิจารณาค้นหาหรือออกแบบลายผ้าประจำจังหวัดสุราฎร์ธานี
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์
เข้าชม 456 ครั้ง
การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 12 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์
เข้าชม 351 ครั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์
เข้าชม 473 ครั้ง
การประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์
เข้าชม 407 ครั้ง
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษร์ธานีร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์
เข้าชม 505 ครั้ง
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์
เข้าชม 657 ครั้ง
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 104 คน สถิติเดือนนี้ 14185 คน สถิติปีนี้ 77106 คน สถิติทั้งหมด 77106 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort