สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
นางอรนุช ปิติสุข
ผอ.กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มคุรุสภาจังหวัด
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
   
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 

1. ข้อมูลสถิติการให้บริการงานตามภารกิจของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2562-2565

2. ข้อมูลสถิติการให้บริการงานตามภารกิจของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

3. ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา

4. รายชื่อผุ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้รับรางวัลของคุรุสภา (ประจำปี 2561 - 2566)

    - รางวัลคุรุสภา (ระดับจังหวัด/ประเทศ)

    - รางวัลคุรุสดุดี

    - รางวัลครูผู้สอนดีเด่น (ระดับจังหวัด)

ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 2 คน สถิติวันนี้ 132 คน สถิติเดือนนี้ 6780 คน สถิติปีนี้ 111875 คน สถิติทั้งหมด 245698 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort