สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวฉวีวรรณ สุวรรณภักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
รายงานการประชุม กศจ.
แบบฟอร์ม
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
ข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
   
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
1 คู่มือบริหารงานบุคคล โดย     
2 คู่มือประเมินวิทยฐานะ ว21/2560 โดย     
3 คู่มือประเมินวิทยฐานะ ตาม ว17/2552 โดย     
4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ โดย  นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
5 โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย  นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 46 คน สถิติเดือนนี้ 7818 คน สถิติปีนี้ 29201 คน สถิติทั้งหมด 29201 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort