สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวฉวีวรรณ สุวรรณภักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
รายงานการประชุม กศจ.
แบบฟอร์ม
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
   
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลบุคคลากร
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวฉวีวรรณ สุวรรณภักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางทิพวรรณ คงแป้น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวรุ่งนภา จำนงค์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาววิภารัตน์ วรรณเวช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสุภนันทน์ จันทรา
นิติกรชำนาญการ
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort