สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        กลุ่มอำนวยการ
นายวัฏนา ทองมณี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
   
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548 โดย     
2 แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (BCP) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2565 โดย  นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์  กลุ่มอำนวยการ 
3 ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย  นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์  กลุ่มอำนวยการ 
4 ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลและแนวปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดย  นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์  กลุ่มอำนวยการ 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 3 คน สถิติวันนี้ 166 คน สถิติเดือนนี้ 8935 คน สถิติปีนี้ 96019 คน สถิติทั้งหมด 236342 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort