สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
   
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลบุคลากร
กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นายศุภวิชญ์ ทองมงคล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวอุบลวรรณ สายแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ช่วยปฏิบัติงาน)
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 3 คน สถิติวันนี้ 98 คน สถิติเดือนนี้ 6746 คน สถิติปีนี้ 111841 คน สถิติทั้งหมด 245664 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort