สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        กลุ่มอำนวยการ
นายวัฏนา ทองมณี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
   
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลบุคลากร
กลุ่มอำนวยการ

นายวัฏนา ทองมณี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางอรอนงค์ สังข์ทอง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายธีรสุต หิรัญกานต์กิจ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวสุพพัตรา วงค์สามารถ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวกมลทิพย์ สุวรรณวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์
พนักงานจ้างปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
นายสุริยา ปลอดอักษร
พนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์
นายสันต์ธนัตถ์ จิรสมบัติบวร
พนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 5 คน สถิติวันนี้ 136 คน สถิติเดือนนี้ 2693 คน สถิติปีนี้ 99822 คน สถิติทั้งหมด 240145 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort