สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   
Username :
Password :
 
 
ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายสันติภัทร  โคจีจุล
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ลำดับที่

ขื่อ - นามสกุล

ดำรงตำแหน่ง (ตั้งแต่ - ถึง)

1

นายชุมพล  ศรีสังข์
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

5 มิ.ย.2560 - 23 มิ.ย.2562

2

ดร.ณันศภรณ์  นิลอรุณ
รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

24 มิ.ย.2562 - 14  มิ.ย.2563

3 นายสันติภัทร  โคจีจุล 15 มิ.ย.2563 - ปัจจุบัน

 

ทำเนียบรองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ลำดับที่

ขื่อ - นามสกุล

ดำรงตำแหน่ง (ตั้งแต่ - ถึง)

1

ดร.พรศักดิ์  จินา
รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

22 มิ.ย.2560 - 16 ม.ค.2562

2

ดร.ณันศภรณ์  นิลอรุณ
รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

31 ม.ค.2562 - 25 พ.ย.2563

3

ดร.ชนภรณ์  อือตระกูล
รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

7 ธ.ค.2563 - ปัจจุบัน

 

 

ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort