สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   
Username :
Password :
 
 
ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.ณันศภรณ์  นิลอรุณ
รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร 06 - 1421 - 2638

 

ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ลำดับที่

ขื่อ - นามสกุล

ดำรงตำแหน่ง (ตั้งแต่ - ถึง)

1

นายชุมพล  ศรีสังข์
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

5 มิ.ย.2560 - 23 มิ.ย.2562

2

ดร.ณันศภรณ์  นิลอรุณ
รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

24 มิ.ย.2562 - ปัจจุบัน

 

ทำเนียบรองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ลำดับที่

ขื่อ - นามสกุล

ดำรงตำแหน่ง (ตั้งแต่ - ถึง)

1

ดร.พรศักดิ์  จินา
รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

22 มิ.ย.2560 - 16 ม.ค.2562

2

ดร.ณันศภรณ์  นิลอรุณ
รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

31 ม.ค.2562 - ปัจจุบัน

 

 

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com