สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   
Username :
Password :
 
 

เอกสารเผยแพร่ : งานวิจัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

บทคัดย่อ การวิจัย  เรื่อง รูปแบบความร่วมมือการผลิดและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
โดย นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์

2.

บทคัดย่อ การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพของสถานศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1
โดย นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์

3. รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย
โรงเรียน Stand Alone ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ปี พ.ศ. 2564)  โดย 
ดร.เดือนเพ็ญ  อนันต์พัฒนกุล
4. รายงานผลคู่มือนิเทศทางไกลโดยใช้โปรแกรมซูม (Zoom) เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ 
ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ปี พศ. 2564)
 โดย ดร.เดือนเพ็ญ  อนันต์พัฒนกุล
5 รายงาน การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาเด็ก ของครูปฐมวัยโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย ดร.เดือนเพ็ญ  อนันต์พัฒนกุล
6. เอกสาร เผยแพร่ผลงาน กระบวนการนิเทศรูปแบบ STABLE
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่เน้นการสร้างแรงบันดาลใจและการกระตุ้นทางปัญญา" (ฺlส่ง Best Practice โครงการ IFTE)
 โดย ดร.เดือนเพ็ญ  อนันต์พัฒนกุล
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 8 คน สถิติวันนี้ 1021 คน สถิติเดือนนี้ 12453 คน สถิติปีนี้ 79968 คน สถิติทั้งหมด 220291 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com