สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   
Username :
Password :
 
 

เอกสารเผยแพร่ : งานวิจัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่อ การวิจัย  เรื่อง รูปแบบความร่วมมือการผลิดและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
โดย นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์

บทคัดย่อ การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพของสถานศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1
โดย นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์

 

ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort