สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   
Username :
Password :
 
 
การบริหารงานบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 1. แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570
 3. การประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 4. ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

____________________________________________________________________________

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 1. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงาน
 2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 3. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 4. ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2566
 5. ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566
 6. ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2566

____________________________________________________________________________

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 3. การพัฒนาบุคลากร
 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

____________________________________________________________________________

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 1. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 3. รายงานการอบรมพัฒนาของบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 4. สรุปข้อมูลการแต่งตั้งโยกย้ายของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ.2565
 5. รายชื่อบุคลากร สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ.2565

____________________________________________________________________________

 

ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 3 คน สถิติวันนี้ 144 คน สถิติเดือนนี้ 2701 คน สถิติปีนี้ 99830 คน สถิติทั้งหมด 240153 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort