Ufabet บาคาร่า สล็อต สล็อต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ - ๓ และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จำนวน ๗ ตำแหน่ง รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕โดยสมัครได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้

๑. สมัครด้วยตนเอง 

ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี http://www.new.suratpeo.go.th หัวข้อ “การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง” และยื่นแบบคำขอฯ ด้วยตนเอง พร้อมเอกสาร
ที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชั้น ๒ ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. สมัครทางไปรษณีย์

ให้ผู้สมัครยื่นแบบคำขอฯ และเอกสารที่กำหนด ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีhttp://www.new.suratpeo.go.th หัวข้อ “การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง” และทาง https://th- th.facebook.com/suratpeo/ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ กรอกรายละเอียดในแบบคำขอและเอกสารที่กำหนด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และจัดส่งไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ ๒๖๑/๒๘ ชั้น ๒ ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัคร และเอกสารที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากก่อนวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ และหลังวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ จะไม่ได้
รับการพิจารณา

หรือสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ตาม QR - Code ด้านล่าง

 
    ประกาศรับสมัคร.pdf
    เอกสารแนบ 1.pdf
    เอกสารแนบ 2.pdf
    เอกสารแนบ 3-5.pdf
    เอกสารแนบ 6.pdf
    เอกสารแนบ 7.pdf
    เอกสารแนบ 8.pdf
    เอกสารแนบ 9.pdf
 
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล  กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าชม 819 ครั้ง เผยแพร่ 9  กันยายน  2565
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 2 คน สถิติวันนี้ 104 คน สถิติเดือนนี้ 14185 คน สถิติปีนี้ 77106 คน สถิติทั้งหมด 77106 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort