สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รายชื่อผู้มีสิทธิที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก จัดส่งผลงานขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่สูงขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อ และหากไม่จัดส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าไม่ประสงค์ขอประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ได้รับคัดเลือกและจะนำตำแหน่งดังกล่าวไปดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใหม่ ต่อไป

อนึ่ง หากผู้ใดเห็นว่าข้าราชการรายดังกล่าว ได้นำชื่อผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการปฏิบัติงานของตนมาแอบอ้างหรือคัดลอก ให้ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศ

 
    ประกาศรายชื่อ.pdf
 
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล  กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าชม 890 ครั้ง เผยแพร่ 30  พฤศจิกายน  2565
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 8 คน สถิติวันนี้ 1040 คน สถิติเดือนนี้ 12472 คน สถิติปีนี้ 79987 คน สถิติทั้งหมด 220310 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com