สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนระดับจังหวัดในการคัดเลือกนวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โครงการIFTE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  


ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกระดับ"ดีเยี่ยม" ตามโครงการ IFTE นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. นวัตกรรมด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ชื่อผลงานกระบวนการนิเทศรูปแบบSTABLE เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เน้นการสร้างแรงบันดาลใจและการกระตุ้นทางปัญญา โดย ดร. เดือนเพ็ญ อนันต์พัฒนกุล ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา ชื่อผลงาน การบริหารเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการสื่อสารและวัฒนธรรมด้วย PHET-SA Model ของนักเรียนโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย โดย ดร.ปรียนันท์ เทพนวล ผู้จัดการโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

3. นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ ชื่อผลงาน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบPHETY Model เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ มาตรฐานที่ 2.1(เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยนางสาวสไลลา คชาอนันต์ ครูโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 
    ตัวแทนระดับจังหวัด.png
 
โดย นางเรณู สุชีวพลานนท์  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 621 ครั้ง เผยแพร่ 18  สิงหาคม  2565
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 168 คน สถิติเดือนนี้ 8937 คน สถิติปีนี้ 96021 คน สถิติทั้งหมด 236344 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort