สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2566 - 2570)  


วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยมีนางสาวพรรณนา  พรหมวิเชียร
รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการของการประชุม ดังนี้ 1)ขเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และ 2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นไปในทิศทางการพัฒนาประเทศซึ่งสอดคล้องกับบริบทความต้องการของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ โดยมี ผศ.ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2566 - 2570) ณ ห้องประชุมชั้น 3ขสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทางออนไลน์ผ่านระบบโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 69 คน ประกอบด้วย  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน

 
 
โดย นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน เข้าชม 610 ครั้ง เผยแพร่ 19  กรกฎาคม  2565
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 7 คน สถิติวันนี้ 164 คน สถิติเดือนนี้ 2721 คน สถิติปีนี้ 99850 คน สถิติทั้งหมด 240173 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort