สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อวางแผนและจัดทำกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2566 - 2570)  


เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวพรรณนา  พรหมวิเชียร รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานคณะทำงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อวางแผนและจัดทำกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยมี ผศ.ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรแกนนำในการวางแผนและจัดทำกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2566 - 2570) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

 
 
โดย นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน เข้าชม 54 ครั้ง เผยแพร่ 19  กรกฎาคม  2565
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort