สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประชุมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  


 
 
โดย นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน เข้าชม 78 ครั้ง เผยแพร่ 16  ธันวาคม  2562
 
 
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com