สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 13/2564  


27 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎร์ธานี นายทศพล งานไพโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.
สุราษฎร์ธานี ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อพิจารณากลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 13/2564 โดย ดร.ชนภรณ์ อือตระกูล รองศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุม

 
 
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี  กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าชม 179 ครั้ง เผยแพร่ 27  ธันวาคม  2564
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort