สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต (MOE TRUST & ZERO Corruption)  


     วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางอารยา จันทวี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมคณะข้าราชการและบุคลากรศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันประกาศและแสดงเจตนารมณ์ยึดมั่นในสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมขอถวายสัจวาจา “จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของราชอาณาจักไทยสืบไป”

 

 
 
โดย Admin2  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 44 ครั้ง เผยแพร่ 16  ธันวาคม  2564
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort