สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  


นายณัฐพงษ์  นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 5 (จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา) พร้อมด้วยนายแพทย์วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 และนายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภาคเรียนที่ 2/2564
ส่วนราชการเข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

• สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
• สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 – 3
• อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
• สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
• โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
• โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564

นายณัฐพงษ์  นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการสถานศึกษา 4 แห่ง ดังนี้
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัด สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.
2. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัด สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.
3. โรงเรียนวัดคีรีวง อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
4. ศูนย์ กศน. อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

ภาพกิจกรรม >> https://photos.app.goo.gl/RxhyZzt2RjW3ZQ8p7
                 >> https://photos.app.goo.gl/GeZCYVfePsTCjVEx9

 

 
 
โดย Admin2  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 56 ครั้ง เผยแพร่ 14  ธันวาคม  2564
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort