สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร)  


เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายโชคดี  ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร) โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและบุคลากร จำนวน 44 คน เพื่อร่วมกันจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มนโยบายและแผน เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้

 
    สไลด์1.JPG
    _1.JPG
 
โดย นางสาวรสุ รุ่มจิตร  กลุ่มนโยบายและแผน เข้าชม 676 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤศจิกายน  2564
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 2 คน สถิติวันนี้ 168 คน สถิติเดือนนี้ 8937 คน สถิติปีนี้ 96021 คน สถิติทั้งหมด 236344 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort