สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การประชุมคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลทางการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  


วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลทางการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกรรมการที่ปรึกษา และ ดร.ปิยะวัฒน์ แสงเพชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมเป็นที่ปรึกษา ในการประชุมคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลทางการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลทางการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2 และเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งด้วย

 
 
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์  กลุ่มนโยบายและแผน เข้าชม 107 ครั้ง เผยแพร่ 11  ตุลาคม  2564
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort