สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  


วันที่ 30 กันยายน 2564 นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ดร.ชนภรณ์ อือตระกูล รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
 
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์  กลุ่มนโยบายและแผน เข้าชม 60 ครั้ง เผยแพร่ 7  ตุลาคม  2564
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort