สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โครงการ Sandbox Safety Zone in School  


วันที่ 25 กันยายน 2564 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการ Sandbox Safety Zone in School ร่วมกับรองอธิบดีกรมอนามัย นพ.สราวุฒิ บุญสุข
โดยมีท่านสุดา สุขอ่ำ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส สพฐ., นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช,ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, นายโชคดี ศรัทรากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี.และดร.ชนภรณ์ อือตระกูล รอง ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สนง.สธ.สุราษฎร์ธานี, สาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี, ผอ.รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง ต.ขุนทะเล และปลัดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมด้วย

สถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตราการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยปฏิบัติตามแนวทางมาตรการอย่างเคร่งครัด ตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ในสถานศึกษาตามมาตรการควบคุมและป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ โรงเรียนมีเครือข่าย หน่วยงานในพื้นที่ ที่พร้อมสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว จากการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และพร้อมใช้แผนเผชิญเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
1. รพ.สต.นิคมสร้างตนเองขุนทะเล  6. สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
2. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  7. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. สาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  8. ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
4. สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  9. รพ.สต.มะขามเตี้ย
5. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  10. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

ภาพกิจกรรม >> https://photos.app.goo.gl/fAKDEwP2Mu2J5cCeA

 
 
โดย Admin2  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 59 ครั้ง เผยแพร่ 26  กันยายน  2564
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort