สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  


     วันที่ 21 กันยายน 2564 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชนภรณ์ อือตระกูล รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะติดตาม ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตาม เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     โดยมีหลักสำคัญการตรวจติดตาม ดังต่อไปนี้
      1) การฉีดวัคซีน
      2) Sandbox Safety Zone in School
      3) การจัดการเรียนการสอน
      4) การช่วยเหลือดูแลนักเรียน
      5) การช่วยเหลือดูแลครู

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัย (factor) ที่สำคัญในระดับพื้นที่สถานศึกษาในทุกมิติ และสะท้อนสภาพปัญหาปัจจุบันและนำไปสู่การสนับสนุนส่งเสริมและแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรม >> https://photos.app.goo.gl/BGJC4dMWMyCui5y38

 
 
โดย Admin2  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 51 ครั้ง เผยแพร่ 21  กันยายน  2564
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort