สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2564  


วันที่ 17-18 กันยายน 2564

         ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธินักเรียนและนักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี >> นางสาวสหนันท์  ศรีแสง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ผู้รับผิดชอบโครงการ

        นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ดร.ชนภรณ์ อือตระกูล รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และคณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ลงพื้นที่ ตรวจติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2564  ณ พื้นที่เสี่ยงอำเภอพุนพิน อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอบ้านตาขุน และอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพกิจกรรม >>https://photos.app.goo.gl/bKrbqEe3LPgvA87U8

 
 
โดย Admin2  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 48 ครั้ง เผยแพร่ 18  กันยายน  2564
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort