สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ลงพื้นที่ ตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เชิงบูรณาการในช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2564  


          นายสันติภัทร  โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ดร.ชนภรณ์  อือตระกูล รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ลงพื้นที่ ตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เชิงบูรณาการในช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2564  ณ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย 1) โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน  2) โรงเรียนสมัยคงคา  3) โรงเรียนบ้านศรีธนู 4) โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 5) โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 6) โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 7) โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ      8) โรงเรียนบ้านหาดริ้น  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 9) โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร และ 10) โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

           สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการได้ตามบริบทและความเหมาะสม เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผสมผสานเป็นไปในรูปแบบบูรณาการ 4 รูปแบบ Online/On Air/On Demand/On Hand

ภาพกิจกรรม >> https://bit.ly/3smKXDv

 
 
โดย Admin2  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 70 ครั้ง เผยแพร่ 18  สิงหาคม  2564
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort