สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2564  


     นายสันติภัทร  โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายวัฎนา ทองมณี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ และคณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ลงพื้นที่ ตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เชิงบูรณาการในช่วงของการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2564  ณ โรงเรียนบ้านนาสาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร และโรงเรียนพุทธยาศรม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

      สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการได้ตามบริบทและความเหมาะสม เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในรูปแบบบูรณาการ Online/On Air/On Demand/On Hand และ On Site ของโรงเรียนพุทธยาศรม

ภาพกิจกรรม >> https://bit.ly/3kcf6mX

 
 
โดย Admin2  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 143 ครั้ง เผยแพร่ 14  กรกฎาคม  2564
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort