สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม VROOM และโปรแกรม Zoom สำหรับการให้บุคลากรทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์  


วันที่ 29 เมษายน  2564 นายสันติภัทร  โคจีจุล  ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม VROOM และโปรแกรม Zoom สำหรับการให้บุคลากรทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เพื่อการสื่อสารตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     นายชาญชัย ชื่นพระแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ สำหรับการให้บุคลากรทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เพื่อการสื่อสารตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย 1) โปรแกรม VROOM 2) โปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุม (ชั้น 3) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     โดยมี นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี    ดร.ชนภรณ์ อือตระกูล รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรทุกคน สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานและสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามกิจกรรม “โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Project)” ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ภาพกิจกรรม https://bit.ly/3eLZySp

 
 
โดย Admin2  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 64 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤษภาคม  2564
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort