สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา จำนวน 5 รางวัล  


ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ได้ดำเนินงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

                1. รางวัล ครูภาษาไทยดีเด่น

                2. รางวัล ครูภาษาฝรั่งเศษดีเด่น

                3. รางวัล คุรุสภา

                4. รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น

                5. รางวัล คุรุสดุดี

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามประกาศฯ สามารถส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ณ กลุ่มคุรุสภาจังหวัด ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (ยกเว้นรางวัลครูภาษาฝรั่งเศส)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 7731 3735

 
    ประกาศการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2564 พร้อมหน่วยงานต้นสังกัดแนบท้าย.pdf
    ประกาศการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2564.pdf
    ประกาศการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564.pdf
    ประกาศการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564.pdf
    คำชี้แจงรายละเอียดการส่งผลงาน .pdf
 
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง  กลุ่มคุรุสภาจังหวัด เข้าชม 34 ครั้ง เผยแพร่ 3  เมษายน  2564
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort