สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การตรวจราชการเฉพาะด้าน(Agende Based) ประเด็นนโยบายการเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  


วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ เฉวงการ์เด้นรีสอร์ท อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นประธานเปิดโครงการผู้บริหารติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบภัยพิบัติ ผู้ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนเกาะสมุย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมทั้ง มอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพให้เด็กนักเรียน และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน  

วันที่ 1 เมษายน 2564 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมรับฟังผลการดำเนินงานของสถานศึกษาโดยตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน(Agende Based) ประเด็นนโยบายการเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเด็นนโยบาย

• การเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
• การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)
ณ อำเภอเกาะสมุย  จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย
   1)โรงเรียนบ้านปลายแหลม สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
   2) โรงเรียนวัดภูเขาทอง สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โดยมี นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี    ดร.สุชาดา  ลิ่มสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่  ผู้บริหารสถานศึกษา  ชุมชน ร่วมต้อนรับให้การสนับสนุนและร่วมมือในตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน(Agende Based) ประเด็นนโยบายการเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/fLy2DKfkGVA79REV6      
                 https://photos.app.goo.gl/FacDtqMKgUbLEUUi8

 
 
โดย Admin2  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 16 ครั้ง เผยแพร่ 2  เมษายน  2564
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort