สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
บทคัดย่อการสร้างความรู้ความเข้าใจประกันคุณภาพการศึกษา  


 
    ชื่อเรื่อง รายงานผลการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประเมินมาตรฐานและการ - Copy.docx
    รูปแบบฯ.docx
    รูปแบบฯ.docx
    รูปแบบฯ.docx
    รูปแบบฯ.docx
    รูปแบบฯ.docx
    รูปแบบฯ.docx
 
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 192 ครั้ง เผยแพร่ 24  มีนาคม  2564
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort