สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและการโปร่งใสในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  


เมื่อวันพุธที่  17 กุมภาพันธ์ 2564 นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบาย “การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน” พร้อมด้วย ดร.ชนภรณ์ อือตระกูล   รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ภายใต้หัวข้อ 

  1) นโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต
  2) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  3) การขับเคลื่อนการส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
  4) การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน

ซึ่งโครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การให้บริการให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/nQC1gcb2UVhB2t4r9

 
 
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 14 ครั้ง เผยแพร่ 17  กุมภาพันธ์  2564
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort