สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเดินทางตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมรับฟังบรรยายการสรุปการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน  


     ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเดินทางตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมรับฟังบรรยายการสรุปการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน

     วันที่ 17 ธ.ค.63  พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนบ้านควนราชา ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต1  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2526 โดยความร่วมมือของประชาชนในชุมชน

     โดยมี นายสาโรช กาญจนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายสันติภัทร  โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี    ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 1 ส่วนราชการในพื้นที่ ศึกษานิเทศก์  และชุมชนร่วมให้การต้อนรับ

       โรงเรียนบ้านควนราชา เป็นองค์กรทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน พัฒนาคุณภาพโรงเรียนในท้องถิ่นชนบท นักเรียนส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2562 - 2565) จึงกำหนดหลักการพัฒนาการศึกษาทั้งสองด้าน เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการมีส่วนร่วม.

 
 
โดย    เข้าชม 69 ครั้ง เผยแพร่ 18  ธันวาคม  2563
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort