สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การทดสอบและประเมิน สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1  


คุรุสภาเปิดรับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมิน สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 17 ธันวาคม 2563 และกำหนดให้มีการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 นอกจากนี้ คุรุสภายังเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ เข้ารับการทดสอบฯ สามารถยื่นขอเทียบเคียงผลทดสอบ จำนวน 11 วิชา จากหน่วยสอบ หรือชุดทดสอบมาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์ ระดับหรือมีผลคะแนนตามที่กำหนด สำหรับการเทียบเคียงผล การทดสอบและประเมินสมรรถนะ ทางวิชาชีพครูฯ จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการดำเนินการ สามารถสมัครสอบการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ได้ที่  https://www.niets.or.th/th/catalog/view/3985 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/11/25005/ หรือสอบถามรายละเอียดที่ 0 2280 0048

 
    standard-01.jpg
 
โดย    เข้าชม 347 ครั้ง เผยแพร่ 3  ธันวาคม  2563
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort