สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การสำรวจข้อมูลและจัดทำทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการสำรวจข้อมูลและจัดทำทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการดังนี้

1. กรอกข้อมูลจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

2. จัดทำทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ

 
    การสำรวจใบอนุญาต6413112563.pdf
 
โดย    เข้าชม 219 ครั้ง เผยแพร่ 13  พฤศจิกายน  2563
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort