สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประชาสัมพันธ์เผนแพร่กฎหมายงานคุรุสภา  


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2563
เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 242 ง หน้า 26 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/242/T_0026.PDF

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๖๓
เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 242 ง หน้า 45  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/242/T_0045.PDF

 
    ประกาศราชกิจจา_จดทะเบียนสมาชิก 2563.PDF
    ประกาศราชกิจจา_แบบใบอนุญาตฯ 25863.PDF
 
โดย    เข้าชม 264 ครั้ง เผยแพร่ 16  ตุลาคม  2563
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort