สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
แบบสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่าง ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  


สามารถกรอกข้อมูลแบบสำรวจฯ ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewc7PK0u0UeePFFEOqD3Cm5GJLaYf7CG8aPHKYROzvWTklhQ/viewform

 

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/09/22052/

 
    เขต 1.pdf
    เขต 2.pdf
    เขต 3.pdf
    เขต 11.pdf
 
โดย  นางสาวกฤติยาณี สอนสง  กลุ่มคุรุสภาจังหวัด เข้าชม 54 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2563
 
 
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com