สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
แนวปฏิบัติของหน่วยงานในการขอความร่วมมือการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  


ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้มีแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการขอความร่วมมือการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) สำหรับหน่วยงานที่มีความประสงค์จะดำเนินกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามกระบวนการ ของคุรุสภา ซึ่งไม่ได้เป็นเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาของคุรุสภา สามารถเสนอขอความร่วมมือฯ ตามแนวปฏิบัติในเว็บไซต์ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/09/21672/

 
    new-แนวปฏิบัติการรับรองของ-PLC-2.pdf
 
โดย    เข้าชม 481 ครั้ง เผยแพร่ 11  กันยายน  2563
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort