สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  


        วันที่ 2-3 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ เพื่อตรวจราชการติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามประเด็นนโยบาย ดังนี้
       1) นโยบายการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เพื่อใช้ในการสื่อสาร
       2) นโยบายโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  
       3) นโยบายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ    

ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง และโรงเรียนวัดกลาง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  

       โดยมี นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วย นางสาวฉวีวรรณ สุวรรณภักดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้แทน ศึกษาธิการภาค 5  หัวหน้าส่วนราชการ ศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับ ให้การสนับสนุนและร่วมมือในการตรวจราชการติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
โดย Admin2  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 86 ครั้ง เผยแพร่ 10  กันยายน  2563
 
 
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com