สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในระดับพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการ  


 
    การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช.jpg
 
โดย นางสาวณัฐอารยา มาตคูเมือง  กลุ่มอำนวยการ เข้าชม 53 ครั้ง เผยแพร่ 6  สิงหาคม  2563
 
 
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com