สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การเปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสงค์จะส่งแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.PMCA.or.th โดยยื่นแบบเสนอชื่อได้ ระหว่างวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ
ณ ศูนย์ประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มคุรุสภาจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เลขที่ ๒๖๑/๒๘ ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มคุรุสภาจังหวัด ๐ ๗๗๓๑ ๓๗๓๕
 
    แบบ บ.1 - องค์กรภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา.docx
    แบบ บ.2 - ลูกศิษย์.docx
    แบบ บ.3 - คณาจารย์.docx
    ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก-เรื่อง เปิดรับกา.pdf
    ประกาศมูลนิธิ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการสรรห.pdf
 
โดย    เข้าชม 688 ครั้ง เผยแพร่ 30  กรกฎาคม  2563
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort