สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รับสมัครเด็กพิการเพื่อขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563  


          ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิคุณพุ่ม ให้ดำเนินการรับสมัครเด็กพิการเพื่อขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 โดยติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 73/5 หมูที่ 2 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 
    หนังสือพร้อมเอกสารทุนมูลนิธิคุณพุ่ม.pdf
 
โดย นางสาวกัญชพร ศรีเมือง  กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าชม 69 ครั้ง เผยแพร่ 21  กรกฎาคม  2563
 
 
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com