สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563  


          กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 ผู้สนใจสามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านเว็บไซด์ของ กสศ. (www.EEF.or.th) ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน 2563

 
    กองทุนเสมอภาค.pdf
 
โดย นางสาวกัญชพร ศรีเมือง  กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าชม 59 ครั้ง เผยแพร่ 22  มิถุนายน  2563
 
 
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com